I utgangspunktet drev hovedtyngden av våre kunder innenfor jordbruk- og skogbrukvirksomhet, men i dag har vi kunder innenfor de fleste næringer.

Vi fører regnskap for de fleste typer av organisasjonsformer:

 • Enkeltpersonforetak
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA)
 • Aksjeselskaper
 • Boligsameier
 • Foreninger

Vi tar oss av regnskapet fra A til Å:

 • Mottak av bilag
 • Tilrettelegging og kontering
 • Registrering
 • Rapportering etter ønsk
 • Utarbeider og sender inn momsoppgaver
 • Utarbeider og sender inn ligningsoppgaver
 • Følger opp og kontrollerer skatteoppgjøret

For aksjeselskaper og andre som plikter å sende årsregnskapet til Regnskapregisteret i Brønnøysund utarbeider vi også dette med pliktige noter.  Vi bistår med råd og veiledning til utarbeidelse av årsberetning og foretar innsending til Regnskapsregisteret via AltInn.

Vi benytter Duett Økonomisystem i all registrering og rapportering av regnskapsdata med unntak av årsregnskapet til Brønnøysund hvor vi benytter Total Årsoppgjør.