Vi kan også tilby våre kunder kjøring av lønn med all pliktig rapportering:

  • Lønnsslipper til de ansatte
  • Bankliste for utbetaling av lønn mv
  • Utarbeidelse og innsending av terminoppgaver for forskuddstrekk og AGA
  • Utarbeidelse og innsending av lønns- og trekkoppgaver

Alle beregninger og produksjon av oppgaver skjer hos oss på grunnlag av mottatte grunnlag for lønnsberegning (timelister o.l).

Vi benytter Hult & Lilleviks System 5.0 i vårt arbeide med lønn.