Faktureringsprogrammet vårt er en egen modul i Duett Økonomisystem og har dermed full integrasjon med regnskapsprogrammet slik at alle data kan overføres elektronisk til regnskapet.

Med utgangspunkt i mottatte fakturagrunnlag, pakksedler osv.  leverer vi:

  • Faktura med alle lovpålagte data og ønskede spesifikasjoner
  • Pakking og utsending av faktura på papir
  • Mulighet for å sende faktura som PDF-vedlegg til E-post til kundene
  • Mulighet for å sende EHF-faktura
  • Mulighet for å sende ut faktura med KID
  • Ønskelig statistikk over utfakturerte varer og tjenester

Ved store fakturamengder anbefaler vi sterkt at det inngås avtale med bankforbindelsen slik at betaling fra kunder kan hentes elektronisk i nettbanken og på en enkel måte overføres til regnskapet. 

Det er også mulighet for at kunden selv registerer fakturaene og sender disse selv gjennom våre systemer for fakturering.

Vi kan også tilby purring på ubetalte krav og utsending av inkassovarsler.