Faktureringsprogrammet vårt er en egen modul i Duett Økonomisystem og har dermed full integrasjon med regnskapsprogrammet slik at alle data kan overføres elektronisk til regnskapet.

Med utgangspunkt i mottatte fakturagrunnlag, pakksedler osv.  leverer vi:

  • Faktura med alle lovpålagte data og ønskede spesifikasjoner
  • Pakking og utsending av faktura på papir
  • Mulighet for å sende faktura som PDF-vedlegg til E-post til kundene
  • Mulighet for å sende ut faktura med KID
  • Ønskelig statistikk over utfakturerte varer og tjenester

Ved store fakturamengder anbefaler vi sterkt at det inngås avtale med bankforbindelsen slik at betaling fra kunder kan hentes elektronisk i nettbanken og på en enkel måte overføres til regnskapet.

Vi kan også tilby purring på ubetalte krav og utsending av inkassovarsler.