Vi kan nå også tilby våre kunder betaling av fakturaer fra leverandører osv.

Vi mottar attesterte fakturaer som registreres inn i regnskapssystemet.

Betalingsoppdragene overføres elektronisk fra oss til kundens nettbank som der besørger godkjenning av betalingene.