Vi kan nå også tilby våre kunder betaling av fakturaer fra leverandører osv.

Vi mottar attesterte fakturaer som registreres inn i regnskapssystemet.

Betalingsoppdragene overføres elektronisk fra oss til kundens nettbank som der besørger godkjenning av betalingene.

I utgangspunktet drev hovedtyngden av våre kunder innenfor jordbruk- og skogbrukvirksomhet, men i dag har vi kunder innenfor de fleste næringer.

Vi fører regnskap for de fleste typer av organisasjonsformer:

 • Enkeltpersonforetak
 • Ansvarlige selskaper (ANS/DA)
 • Aksjeselskaper
 • Boligsameier
 • Foreninger

Vi tar oss av regnskapet fra A til Å:

 • Mottak av bilag
 • Tilrettelegging og kontering
 • Registrering
 • Remittering
 • Rapportering etter ønske
 • Utarbeider og sender inn momsoppgaver
 • Utarbeider og sender inn ligningsoppgaver
 • Følger opp og kontrollerer skatteoppgjøret

For aksjeselskaper og andre som plikter å sende årsregnskapet til Regnskapregisteret i Brønnøysund utarbeider vi også dette med pliktige noter.  Vi bistår med råd og veiledning til utarbeidelse av årsberetning og foretar innsending til Regnskapsregisteret via AltInn.

Vi benytter Duett Økonomisystem og Tripletex ved registrering og rapportering av regnskapsdata med unntak av årsregnskapet til Brønnøysund hvor vi benytter Total Årsoppgjør.

Faktureringsprogrammet vårt er en egen modul i Duett Økonomisystem og har dermed full integrasjon med regnskapsprogrammet slik at alle data kan overføres elektronisk til regnskapet.

Med utgangspunkt i mottatte fakturagrunnlag, pakksedler osv.  leverer vi:

 • Faktura med alle lovpålagte data og ønskede spesifikasjoner
 • Pakking og utsending av faktura på papir
 • Mulighet for å sende faktura som PDF-vedlegg til E-post til kundene
 • Mulighet for å sende EHF-faktura
 • Mulighet for å sende ut faktura med KID
 • Ønskelig statistikk over utfakturerte varer og tjenester

Ved store fakturamengder anbefaler vi sterkt at det inngås avtale med bankforbindelsen slik at betaling fra kunder kan hentes elektronisk i nettbanken og på en enkel måte overføres til regnskapet. 

Det er også mulighet for at kunden selv registerer fakturaene og sender disse selv gjennom våre systemer for fakturering.

Vi kan også tilby purring på ubetalte krav og utsending av inkassovarsler.

Vi kan også tilby våre kunder kjøring av lønn med all pliktig rapportering:

 • Lønnsslipper til de ansatte
 • Bankliste for utbetaling av lønn mv
 • Utarbeidelse og innsending av terminoppgaver for forskuddstrekk og AGA
 • Utarbeidelse og innsending av lønns- og trekkoppgaver

Alle beregninger og produksjon av oppgaver skjer hos oss på grunnlag av mottatte grunnlag for lønnsberegning (timelister o.l).

Vårt lønnssysem er integrert med våre regnskapsprogrammer, enten Duett eller Tripletex.