Arbeidsgiverne må fra og med 2014 hente inn arbeidstagernes skattekort elektronisk fra Skatteetaten via AltInn.

Dersom man ønsker å endre skattekortet (forskuddstrekk og/eller forskuddsskatt) kan dette enklest gjøres ved å gå inn på Skatteetatens hjemmeside og velge:

  1. Skattekort og forskuddsskatt
  2. Endre skattekort/forskuddsskatt
  3. Endre skattekortet

Det enkleste herfra er å logge seg inn på skjemaet for endring ved å benytte bankID-brikken som de fleste er i besittelse av.  Her kan man endre tall for inntekter og fradrag slik at disse blir i tråd med de inntekter og fradrag som man regner med å få inneværende år.  Nytt forskuddstrekk og eventuell forskuddsskatt blir så beregnet på grunnlag av de nye tallene.

Våre kunder som trenger bistand i denne forbindelse kan bare komme innom oss så skal vi være behjelpelig med dette.  Ta med bankID-brikken