Eidsberg Herreds Regnskapslag SA er et autorisert regnskapsførerselskap som ble stiftet i 1953.
Vi tilbyr tjenester innenfor:

  • Regnskap og budsjett
  • Skatte- og avgiftsspørsmål
  • Fakturering
  • Lønn
  • Firmaetablering
  • Generasjonsskifte
  • Arv og gaver

Landbruket har alltid vært og er fortsatt i flertall blant våre kunder, men vi yter i dag regnskapsføringstjenester til næringsdrivende innenfor de fleste næringer. Vi har både aksjeselskaper, ansvalige selskaper og enkeltpersonforetak blant våre kunder. Også institusjoner, borettslag og foreninger er å finne i vår kundemasse.

Vi er idag 5 ansatte og fører regnskap for omlag 330 næringsdrivende hvorav 200 er landbruksregnskap, ofte i kombinasjon med annen næring.

I den løpende regnskapsføringen og til fakturering for våre kunder benytter vi oss av Duett Økonomisystem. Årsoppgjøret for aksjeselskaper foretar vi med Total Årsoppjør.